Woningen

Luchtwachttoren van Raatstenen

Woning van Raatstenen klik

1 van de twee wijken in Emmeloord van het systeem Aery licentie uit Engeland

Na de oorlog toen de polder voortvarend moest worden opgebouwd, hadden we een schaarste aan bouwmaterialen maar ook aan bouwvakkers. Metselstenen en vooral metselaars waren erg schaars. Dus de Directie zinde op andere bouwmethoden. De bouwkundige afdeling samen met Schokbeton en de st. Ratiobouw werd gezocht om snel woningen te kunnen bouwen. In de oorlog had de directeur van Schokbeton ondergedoken gezeten en zag wel in dat na de oorlog veel gebouwd zou worden. Hij heeft in die tijd een woning ontwikkeld van z.g. Raatstenen. Dit zijn betonnen blokelementen waar aan de binnen en buitenkant een betontegeltje werd aangeplakt. Zonder verdere isolatie was dit echter geen succes. Er hebben enkele van deze woningen in Kampen gestaan als proef. Echter in Daressalam is er een hele stadswijk van gebouwd. Later is op dit bouwprocede nog octrooi verkregen en zijn daar de bekende luchtwachttorens van gebouwd. Hierop werden in tijden van oorlogsdreiging met vrijwilligers op de torens naar vijandelijke vliegtuigen gekekn die onder de radar zouden aanvliegen.

Met enkele bouwkundigen van de Directie en ook een delegatie van Ratiobouw is een bezoek gebracht aan Engeland om naar verschillende prefab bouwmethoden te kijken. Daar was men al wat verder dan hier. Uiteindelijk is er toen gekozen voor het "Aery" systeem. En daar zijn toen eind veertiger jaren twee wijken van in Emmeloord gebouwd.