Vuurtoren

HERBOUW REPLICA VUURTOREN OP OUD EMMELOORD 
Als provinciaal projectgroeplid van Schokland heb ik de opdracht gekregen om uit te zoeken of er nog ergens gegevens beschikbaar zijn over de Lichtopstand die aan de haven van Oud Emmeloord heeft gestaan. Dit valt echter nog niet mee, Overijssels archief gebeld en daar werd gezegd "als Overijssel ook maar een spijker aan Schokland heeft uitgegeven hebben wij daar afschrift van." Maar na twee morgens te hebben zitten pluizen in archiefstukken en bestekken, word er over de lichtopstanden nergens gesproken. Wel b.v. over de Havenmondlichten, er staat dat de aannemer die het onderhoud voor dat jaar moet verzorgen, moet zorgdragen voor voldoende kousjes en lampolie. Maar op de kaarten vanaf 1889 staat vermeld Lichtopstand van de Marine en op de zijkant van de tekening NB. Lichtwachterswoning (op de Zuidert) en Lichtopstanden behoren niet tot dit bestek. dus dat is een tegenvaller. Vervolgens het Instituut van Maritieme Historie geraadpleegd maar die zeggen ook niets te hebben en dan maar Den Haag gebeld naar het Nationaal Archief ook daar nog niets gevonden. Ook rijksarchief Flevoland heeft heel weinig vervolgen heb ik nog een aantal vragen gesteld aan de Ned. Vuurtorenvereniging maar daarop niets ontvangen.

Ik heb alleen in de archieven een brief gevonden van Rijkswaterstaat, deze behandelde een bezwaarschrift aangaande de bouw van een tweede woning in 1908. Deze woning rechts op bovenstaande foto, moest volgens voorschrift op een bepaalde hoogte boven peil worden gebouwd. De toekomstige eigenaar had waarschijnlijk niet zoveel zin om voldoende grond op te brengen en kwam met de uitleg , dat als zijn woning volgens voorschrift gebouwd zou worden de dakhoogte te hoog zou zijn en dat dit i.v.m. het havenlicht. belemmerend zou werken. Waterstaat liet een ingenieur uit hun dienst dit onderzoeken en in deze brief staat de hoogte van het licht in vermeld. Vervolgens heb ik in de archieven van de Gem. NOP het volledige bestek van de eerste woning (1901) gevonden, waarin staat aangegeven de peilhoogten van de woning boven NAP. Met deze maten en wat oude foto's zoals hierboven heb ik toen schattingen gemaakt en onderstaand ziet u het resultaat. We weten niet wanneer deze vuurtoren is gebouwd, maar op de tekening van de eerste woning is nog een driepoot te zien van het oude havenlicht, hier werd 's avonds een olielamp aan een paal omhoog gehesen. Op de tekening van de tweede woning vond ik de plattegrond van een vierkant, zodat ik ook vrij nauwkeurig de oude plaats heb kunnen bepalen. hieruit kunnen we concluderen dat de Vuurtoren tussen 1901 en 1908 is gebouwd. Inmiddels is in Blokzijl ook een replica van de oude vuurtoren herplaatst en deze is in 1906 vernieuwd. Dus misschien is onze vuurtoren wel onder dezelfde (hernieuwde?) regels gebouwd. 

Inmiddels is de vuurtoren herbouwd en geplaats op de vroegere lokatie bij de haven van Oud Emmeloord. mei 2007