Verhalen

Enige gehoorde verhalen
Op kavel T121 aan de Zwartemeerweg is eind 2003 het plafond in de Oostenrijkse woning vervangen. Bij het slopen van het oude plafond zag men op een balk met pollood geschreven:"Gebouwd door Pol. Gevangene 6-8-1948 Gelegerd in Kamp West "De Voorst" Na de oorlog is het werkkamp "Westvaart"op kavel F96 Noorderringweg kavel Tiesinga omgebouwd met afrastering en wachttoren(s) om voormalige N.S.B.ers te legeren, om te werk te worden gesteld bij de verdere ontginning en opbouw van de polder. Meestal in de ontginning maar sommigen van hen die een ander vak beheersten werden ook wel in de bouw ingezet. Bovengenoemde NSB er heeft dus in kamp Westvaart gelegen en door de week in kamp de Voorst.

 

Er is op enig moment een proef geweest in twee NSB kampen in in Nederland w.o. het kamp bij Bant "Westvaart", om de gevangenen meer vrijheid te geven. Zij moesten een verklaring tekenen dat zij de verkregen vrijheid niet zouden gebruiken om te vluchten. Daardoor zijn de bouwvakkers die liever in de bouw werkten ingezet om boerderijen te helpen bouwen. Later is deze proef opgeheven maar omdat er in de Polder nooit iemand is weggelopen, kregen deze hun vrijheid terug maar waren wel verplicht om hun nog resterende detentietijd in de polder met arbeid vol te maken. Er is mij verteld dat ergens in de nok (bovenverdieping) bij de Oostenrijkse woningen op een of meerdere balken stempel(s) staan met gegevens van de Oostenrijkse fabriek. Wie kan mij hierover meer vertellen? 

 

Een aantal Oostenrijkse woningen met Belgische barak zijn in eerste instantie bedrijven geweest met een 1/6 graslandverplichting. Toen deze in 1952 een betonschuur zouden krijgen bleek dat de grond daar wel meeviel of er was gediepploegd voor een betere structuur. Bovendien was het credo "Graan boven melk" in Mansholt's ijver om een goede voedselproductie in Europa op te zetten. een aantal van deze boeren werd gevraagd om hun veestapel op te geven. dan kregen ze een gewone Akkerbouwschuur. Zij die dit niet wensten konden hun 24 Ha.boerderij inleveren en kregen elders (o.a. Veneweg) een 30 Ha bedrijf terug. 

 

Toen de Minister in 1953 nog eiste dat er nog 34 Zeeuwse rampslachtoffers naar de Polder moesten, (Smeding wilde dit niet.) zijn een aantal van hun op deze boerderijen terecht gekomen. Misschien is zo ook te verklaren dat sommige mensen vertellen dat Zeeuwen hun door de Noorse regering geschonken huis niet in Zeeland maar in de Polder hebben laten opbouwen. 

Op kavel P56 Kamperzandweg staat een Cultuurboerderij S6 die al in 1943 is gebouwd en boven op een balk staat een potloodtekening van een Duits oorlogschip waarschijnlijk getekend door een onderduiker.