Tekeningen

Aanzichten en plattegronden van de Oostenrijkse woningen zoals er 72 stuks zijn gebouwd bij de eerste lichting pachters in 1947/1948. Van c.a. 20 tot 36 Ha zijn deze woningen voor tijdelijk, geschat werd c.a. 25 jaar, gebouwd met een houten noodschuur. (zogenaamde Belgische barak) Slechts in drie gevallen naar mijn weten aan de Kraggenburgerweg zijn met een losse schuur Hb (met dwarsschuur)deze woningen gebouwd voor 12 Ha. gemengd. Ook 48 Ha. boeren kregen geen noodwoning, maar zijn eerst gehuisvest in een arbeidersblok van twee huizen. Daar is later bij het bouwen van de definitieve schuur ook een nieuwe woning bijgezet. Let eens op het specifieke knikje in het dak.

In eerste instantie ging de mare door Nederland dat de kwaliteit van deze woningen slecht was. Maar er was ook nog veel onkundigheid bij de bouwers. Op enig moment is er een brief rondgestuurd over deze zaak

 

 

De originele schoorstenen waren geen succes, zowel qua trek als constructie. Daarom hebben ze in vele gevallen, zo ook in de N.O.P. voor een andere uitvoering gekozen.