OPBOUW PANELEN VAN DE VERSCHILLENDE GENERATIES

1e Generatie 
Vanaf 1949 zijn er 120 stuks Beton schuren gebouwd in twee breedte maten (3 of 4 Ramen in voorfront) en twee lengtematen (5 of 6 Spantvakken) De moduulmaat was 144 cm d.i. staldeuropening voor een Belgisch paard met de twee deurposten werd dat 144 cm. Met deze drie panelen kon men eigenlijk de gehele onderbouw d.w.z. (zij en voorgevels) realiseren. Voor de topgevels aangepaste paselementen. Deze elementen zijn in cassettes gegoten, wat natuurlijk een omvangrijk procedé was. De mallen (cassettes) waren natuurlijk extra duur en ook het productieproces was arbeidsintensief. Waarschijnlijk was men bang dat de ribbels in de panelen niet mooi uit de vorm zouden komen. Daarom zitten deze ribbels aan de binnenkant. De conclusie na de eerste generatie schuren was dat de panelen zo mooi uit de mallen waren gekomen dat men met de volgende generatie een veel eenvoudiger procedé kon toepassen.

 

2e Generatie 
Bij de tweede generatie zijn alle Akkerbouwbedrijven in één breedtemaat en in 4-5-of 6 spantvakken gebouwd. Maar bij gemengde bedrijven met platter dak zijn nog een klein aantal bredere schuren gebouwd, (5 raampjes in front)en had men 5-6-en 7 spantvakken. Bovendien had een gemengd bedrijf altijd een Bijgebouw (wagenberging en varkensstal) De tweede generatie panelen zijn in open mallen gestort met de buitenkant in de mal. De binnenkant werd gewoon vlak geschuurd. 

 

3e Generatie 
Vanaf najaar 1953 is de derde generatie gebouwd, Alle bedrijven 40 gr. dakhelling en één breedtemaat en 4,5 of 6 spantvakken. Minder typen met grotere standaardisatie en ook lichtere bouw moesten de kosten aanzienlijk drukken. Hier vind men de topgevels in hout of eterniet De eerste 8 gemengde bedrijven zijn uitgevoerd met een woning in de langsrichting met spoelkeuken op de kop.(Kop-hals-romptype) Maar dit was ook duurder dus niet meer gedaan. De deurtjes in de topgevels waren bedoeld om met een schoventransporteur het graan naar binnen te voeren. Mar half de 50er jaren kwam het combinen erg in zwang en was dit dus al achterhaald.

1e Generatie
Vanaf 1949 zijn er 120 stuks Beton schuren gebouwd in twee breedte maten (3 of 4 Ramen in voorfront)en twee lengtematen (5 of 6 Spantvakken) Omdat de spanten van buitenmuur naar buitenmuur zijn geplaatst komt in dit type geen Gemengd bedrijf voor. (Men wild geen houten spanten in de stal) Dakhelling 4gr.Deze types hebben de buitenkant glad. Er zijn om een vergelijk te kunnen maken ook 24 stuks gemetseld. Deze waren slechts 5% duurder. Maar met een gebrek aan metselaars en metselstenen was de keus niet zo moeilijk. Bovendien een gemetselde schuur duurde drie maanden en een montageschuur maar drie weken om te bouwen. Van de 120 stuks die gebouwd zijn waren er zo'n 90 st. voor pachters en de andere 30 st. zijn gebouwd aan de westkant van de polder als "Cultuurbedrijf". Meestal bouwde men aan het begin van de weg zowel links als rechts een erf met alleen de schuur. een arbeidersblokje van twee was voor de bedrijfsboer en zijn opzichter.

2e Generatie
Bij de tweede generatie zijn een spant aan de buitenmuur en een spant langs het magazijn of stalgedeelte geplaatst zodat de stal vrij van spanten bleef. De betonpanelen zijn hier met de gladde zijde naar binnen geplaatst en de karakteristieke ribbels buiten. Dakhelling is bij akkerbouwbedrijven 45gr. en 40gr. bij Gemengde bedrijven. Moduulmaat 144 cm. Spantvakken van 4 tot 7 en in twee breedten (4 en 5 raampjes) BijVeebedrijven staan middels een spoelkeuken de woningen altijd vast aan de schuur gebouwd.(dwars) Van deze generatie zijn wel zo'n veertig verschillende uitvoeringen gebouwd. En dan waren ze ook nog inspeigelbeeld. Alleen gemengde bedrijven van meer dan dertig hectare hebben een voorpaneel van 144 cm. breed meer.

3e Generatie
Vanaf 1954 is de derde generatie gebouwd, deze zijn allen met een 40 gr. dakhelling gebouwd hierbij zien we de topgevels in hout of eterniet met twee deurtjes voor het naar binnenvoeren van de schoven. (Bij de bouw was dit echter al bijna achterhaald) De houten spanten zijn vanaf de goothoogte met beugels op de betonnen staanders geklemd. Bij deze typen hebben we maar één breedtemaat en 4-5-6- Spantvakken. De moduulmaat van de betonelementen is hier 4 cm. versmald naar 1,40 mtr. Begin 50 er jaren is men erg doende geweest met bezuinigen op de bouwkosten. Niet op de kwaliteit, maar wel op vereenvoudiging. Tierelantijntjes zoals gootklossen en wolfskapjes dakoverstekken e.d. waren helemaal uit.