Diverse Kaarten

Vier kaarten van Nederland l.b. De Romeinse tijd zo iets na de jaartelling r.b. omstreeks 800 l.o. van 1560 en r.o van 1839 en va die tijd zijn we in Nederland stoomgemalen gaan gebruiken. en zo kwam ook de mogelijkheid om de haarlemmermeer in te polderen.

NEDERLAND VOOR 1600

De rode lijn is de "West-Friese Omringdijk" een van de oudste dijken in Nederland. 1288-1300 126 km lange dijk wordt als groot waterstaatkundig werk uitgevoerd. En in de 17e eeuw na verval weer opgeknapt. Gedeelten van deze dijk zijn nog steeds aanwezig. 

Tot c.a. 1600 was Schagen de Noordelijkste havenplaats van Noord-Holland en in de 17e eeuw zijn de meeste Noord-Hollandse meren drooggemalen (Leeghwater) toen werden de molens namelijk veel moderner en beter o.a. draaibare kop zodat met iedere wind gemalen kon worden. Zoals uit bovenstaand kaartje blijkt is men omstreeks 1600 ook aangevangen met echte polders buitendijks aan te leggen, wat elders in Nederland ook al veel eerder plaatsvond. b.v. in 1467 werd er besloten om "De slikken ten oosten Duiveland ten Corenlande te bedijcken" het huidige Bruinisse dus. Aan de bovenkop van Noord-Holland lag een klein visserdorpje Nieuwe Diep, waar Napoleon in 1790 een marinehaven heeft laten aanleggen het huidige Den Helder. De Hondsbossche zeewering is de monding van het voormalige Zijpe en is waarschijnlijk in de oertijd de monding van de Overijsselse Vecht geweest.

Zomaar een kaart van Nedrland uit 1785

Dit is het "Plan Lely" zo hij het in oorsprong heeft ontworpen.

Kaart uit de Bosatlas van 1948 kijk eens naar de N.O.P. ?

Deze kaart laat zien waar in de loop der eeuwen landaanwinning heeft plaatsgehad.

Deze kaart laat zien waar in de loop der eeuwen ooit overstroming heeft plaatsgevonden of waterwerken zijn uitggevoerd. 

Tik op een kaart voor vergroting.

Een van de eerste plannen voor dorpen en gehuchten. Men wilde her en der in de polder nog gehuchten voor het vestigen van landarbeiders.

Diverse eerdere plannen voor droogmaking en inpoldering