Jaartallen

Jaartallen

TIJDSOVERZICHT VAN ONS NATTE GEBIED
-500

Aanleggen van de eerste Terpen
333

c.a. 20 Dorpen verdwijnen onder water
1160

Hengstdijkpolder in Oost Zeeuwsch Vlaanderen wordt bedijkt
1170

Noord Nederland en Zuiderzeegebied overstromen
1196

Grote overstromingen in Zuid Nederland
1200

1500 Hanzetijd
1214

Grote overstromingen in Zuid Nederland
1219

Grote overstromingen in Noord Nederland
1250

c.a. Ontstaan van de Slaghte dijk in Friesland
1280

Ontstaan van de Lauwerszee
1280

Floris V beslist dat iedereen dijkplichtig is
1287

Zware overstroming van het Noorderkwartier
1288

Sint Aagtenvloed treft Zeeland
1288-1300

126 km. Lange Westfriese omringdijk wordt als groot waterstaatkundig werk uitgevoerd,
1300

12e Eeuw Willem I het graafschap Holland wordt steeds beter bedijkt,
1375

Ontstaan van de Braakman
1377

17 Zeeuwsw dorpen door het water verzwolgen (Biervliedse Gat)
1400

Vanaf deze tijd kan men met het scheprad malen (1,5 m opvoerhoogte)
1404

1e Sint Elisabethsvloed
1421

2e Sint Elisabethsvloed (Ontstaan van de Bieschbosch)
1421

Afsluiting van het zeegat bij Petten (Het Zijpe) (Latere Hondsbosse zeewering)
1477

Eiland Walcheren komt onder water te staan
1530

Sint Felixvloed (Verdronken land van Zuid Beveland) "Den quaden saterdagh"
1550

c.a. Uitvinding van de draaiende molenkap, (Het wordt mogelijk bij alle winden te malen)
1564

Egmonder en Bergemermeer worden droog gemalen
1570

5e Allerheiligenvloed Nieuwe dijk bij Zijpe bezwijkt West-Friesland loopt onder
1575-1650

Jan Adriaanszoon Leeghwater (timmerman uit De Rijp)
1598

Eerste polder Noor Beveland weer bedijkt na verloren gaan St.Felixvloed
1625

Vanaf deze tijd bereiken de droogmakerijen hun hoogtepunt (Gouden eeuw)
1686

Sint Maartensvloed in het Noorden rondom de stad Groningen
1781

Aanleg marinehaven Nieuwe Diep (Latere Den Helder)
1819

1824 Noord Hollands kanaal gegraven
1825

Overstroming in Friesland, De Wormer en de kop van Overijssel lopen onder,
1825

De Zuiderzee treed buiten haar oevers (Zaanstreek; Gaasterland; Overijssel; Gooi)
1840

Kampen graaft kanaal naar de Zuiderzee (Het Keteldiep)
1840-1852

Drooglegging Haarlemmermeer
1845

Leidammen in het Zwolse Diep met Lichtwachterswoning en stal voor 10 Jaagpaarden,
1846

Anna Paulonapolder ingedijkt en inpoldering van de Waard Nieuwland onder Wieringen,
1854-1929

Cornelis Lely
1870-1874

Noordzeekanaal gegraven en terzelfde tijd de Nieuwe Wateweg bij Rotterdam
1870

Zwolle graaft kanaal van het Zwarte Water naar de IJssel bij Katerveer
1872

Drooglegging van de IJpolder
1877

Overstroming Zuiderzee
1886

Oprichting van de Zuiderzee Vereeniging,
16-sep.1913
Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking v/d Zuiderzee te ondernemen"
1916

Grote waterschade in Friesland en Anna Paulonapolder (Aanleiding tot het Zuiderzeeprojekt)
13-jun.1918
13 juni Zuidezeewet wordt aangenomen.
1918

Oprichting van de "Zuiderzeeraad" voorzitter C.Lely zelstandig adviesorgaan t/m 1970
1919

Oprichting van de "Dienst der Zuiderzeewerken" de latere "Direc tie"
1920-1925

De dijk Wieringen Noord Holland wordt aangelegd, (Amsteldiepdijk)
1925

Wetenschappelijke publicatie van proefschrift Prof. Ter Veen
1927

40 ha. Proefpolder bij Andijk, Smeding krijgt de leiding van het landbouwkundig onderzoek,
1927

Aanleg afsluitdijk en begin van werkzaamheden Wieringermeer,
11-aug.1930

11 Augustus valt Wieringermeer droog c.a. 20,000 h.a.
26-mei.1932

Laatste sluitgat in de Afsluitdijk.
1935

Ir. Smeding wordt als enige persoon belast met de algehele leiding Directie
29-apr.1936
Aanbesteding van het eerste werk (bouwput voor gemaal en schutsluis en gedeelte meerdijk bij Urk)
1936

Start werkzaamheden Noordoostelijke Polder, aanleg van werkhavens en gemalen.
1936

Oprichting Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders
1937

Start werkzaamheden Noordoostpolderdijk bij Kadoelen.
13-dec.1940

Sluiting laatste dijkgat (Sluitgatweg)
07-jan.1941
Begin bemaling door gemaal "Buma" bij Lemmer
07-aug.1941
Instelling van het Openbaar Lichaam "De Noord Oostelijke Polder"
01-sep.1941
Eerste arbeiderskamp te Blokzijl betrokken
10-sep.1941
Begreppeling van de N,O,P gronden begonnen
08-okt.1941
Eerste rogge gezaaid op kavel R 97
10-aug.1942

Eerste geboorte in de N.O.P.
1942-1947

Bouw van de eerste Cultuurboerderijen.
9-sept.1942
Noord Oostpolder valt droog c.a. 48,000 h.a. (peil 4,10 m. - N.A.P.)
01-dec.1942

Eerste boerderij (Kavel R 76) door een landbouwkundig opzichter betrokken.
15-apr-1943

Eerste openbare lagere school in het Kamp Ens II geopend.
26-mei-1943

Openstelling noodbrug bij Ramspol
24-aug-1943

Opening van de eerste openbare lagere school in Emmeloord (Kon.Julianaschool)
15-dec-1943

Eerste stenen woning te Emmeloord betrokken.
07-feb.1944

Eerste Boerenleenbank in een kantoorbarak te Emmeloord geopend.
16-mrt.1944

Eerste Huwelijk in de Noord Oostpolder gesloten (Klaas van Hoeve)
17-apr.1944

Het voorlopige Raadhuis te Emmeloord in gebruik genomen (DK 6?)
07-aug.1944

2 dagen Razzia's in de Polder (org.Todt)
27-aug.1944

R.K. Kerk in Marknesse in gebruik genomen.
17-okt.1944

2 dagen Grote Razzia's in de Polder (wapendepots gevonden)
01-nov.1944

Eerste winkelpand in Emmeloord in gebruik genomen (Rietstraat?)
17-apr.1945

De N.O.P ontzet.
30-okt.1945

Geref. Kerk in Emmeloord in gebruik genomen.
1946
Instelling van de "Poldercommissie" benoemd door de Landdrost (Schaduw gemeenteraad)
20-feb.1946

Installatie door de Landdrost van de "Poldercommissie" voor algemene belangen in het raadhuis.
07-apr.1946

Ned. Herv. Kerk in Emmeloord in gebruik genomen.
23-apr.1946

Opening Autobusdienst  Kampen - Emmeloord (Salland)
05-juli.1946

Particuliere grasdrogerij in Ens levert het eerste Lucernemeel af. (Fa. van den Broek)
01-apr.1947

Eerste uitgifte van 760 ha. los grasland in het randgebied aan landbouwers in aangrenzend gebied,
24-jun.1947

De infiltratie bij Vollenhove (Sektie S) in werking gesteld.
01-nov.1947

Eerste verpachting van 103 boeren. (Alleen pioniers)
1948
Geen pachtuitgifte (Er zijn geen schuren)
28-dec.1948

Eerste stenen woning te Marknesse betrokken.
1949
Eerste honderdtwintig betonschuren worden gezet.
09-feb.1949

Opening Cafe Restaurant "De Beurs" te Emmeloord . (Fam. Bekebrede)
30-apr.1949

Brug bij Ramspol in gebruik genomen.
12-mei.1949

Eerste stenen woning te Ens betrokken.
27-aug.1949

Eerste stenen woning te Kraggenburg betrokken.
01-sep.1949

Opening van de eerste Christelijke lagere school in Emmeloord (Veerplein)
10-nov.1949

5000ste inwoner van de Noordoostpolder geboren.
06-dec.1949

Het trekken van de laatste greppel (D 44)
01-mrt.1950

Inschrijving van de eerste openbare verpachting.
28-nov.1950

Eerste Concert in de cantine van Kamp Espel door het Ned.Kamersymphonie Orkest
1951
Door de bevolking gekozen "Poldercommissie"
11-jan.1951

Toewijzing van 264 bedrijven (Verpachting 1950)
04-jun.1951

Eerste stenen woning te Luttelgeest betrokken.
16-jun.1951

Verkiezing voor de "Poldercommissie" voor algemene belangen (soort Schaduw gemeenteraad)
15-jun.1951

Eerste stenen woning te Bant betrokken.
13-juli.1951

Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H.Prins Bernhard aan de Noordoostpolder,
19-juli.1951

10000ste inwoner geboren.
03-sep.1951

Opening van de eerste R.K. lagere school in Emmeloord (In tijdelijk noodgebouw)
01-nov.1951

De tweede openbare verpachting.(129 bedrijven)
1952
Instelling van dagelijks Advies college,
01-mrt.1952

Aantal inwoners van de NOP c.a. 11.100
1-febr.1953
Watersnoodramp Zuid-West Nederland
1957
Marken krijgt een vaste oeververbinding,
01-juli.1962

Instelling van de gemeente "Noord Oostpolder"
01-jun.1986

Instelling van de provincie "Flevoland"
31-dec.1989
Opheffing van de "Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders"