2000-JAAR: Droogmakerijgeschiedenis:
Ongeveer 1000 jaar land verdedigen en 1000 jaar land aanwinnen. Globaal overzicht van ontstaansgeschiedenis van ons natte Nederland. Dit geeft geen volledig beeld van de totale ontwikkeling van ons Nederland maar wel wat leuke en of wetenswaardige citaten of gebeurtenissen. Met een globaal overzicht Jaartallen 

 

WATERLIJST:
Veel in ons Nederlands taalgebruik heeft te maken met water en droogmakerijen en zo meer. Zo doende ben ik eens begonnen met een waterlijst waarin ik probeer zoveel mogelijk woorden te vinden die met dit onderwerp te maken hebben. 

 

KAARTEN:
Enige verzamelde kaarten van Nederland in verschillende tijden en ook specifieke kaarten van gebieden die iets met droogmakerij hebben te maken. 

 

CITATEN:
Zo maar wat leuke citaten die je per ongeluk ergens tegenkomt of leest. Het zijn er niet zoveel maar wel er leuk of interssant. 

 

DOCUMENTEN: 
In de loop der tijd heb ik(toevallig) gevonden documenten gedigitaliseerd. Over diverse onderwerpen maar wel interssant. 

 

KRANTEN: 
In de "Leeuwarder courant" zijn in de loop der jaren veel dingen geschreven over het ontstaan en wording van de N.O.Polder. Enkele van deze artikelen.

 

VERHALEN:
Enkele van de interesante verhalen die mij in de loop der tijd zijn verteld. 

DROOGMAKERIJHISTORIE