CULTUURBOERDERIJEN in de N.O.Polder

Kavel: Type: Gedekt: Topgevel: Wolfsk: Ha: Won.Typ: Bijzonderheden: Bouwj:
A 04 S 6 Pannen Steen Ja   A   1944
E125 Q 7 Riet Steen Ja   A   1948
E155 Q 7 Riet Steen Ja   A   1948
F 14 S 6g Riet Steen Ja 48 Ha. A "Langeveld" 1948
F 33 Q 7h3 Riet Steen Ja   A "Mendel Hoeve" 1948
F 72 Q 7h Riet Steen Ja   A "Crueningenhof" 1948
G 13 Q 7h Riet Steen Ja     Afgebrand 1947/48
G 47 Q 7h Riet Steen Ja    Afgebrand 1947/48
G 82 Q 7h Riet SteenJa 50+ Ha.    1947
H 77 Q 7h Riet SteenJa 48 Ha.    1944/48
J 91 Q 7h Riet SteenJa     "Mansholt Hoeve" 1948
K 05 S 6g Pannen           1943
K 17 S 6g Pannen         "Acacia State" 1944
K 70 S 6g Pannen         "De Woudhoeve" 1944
L 07 S 6g Pannen         "A.G. Wildervanck Heerd" 1944
L 28 S 6g Pannen           1944
L 57 S 6g Pannen           1944
M 68 Q 7h Pannen Hout Nee       1944
M 74 Q 7h Pannen Hout Nee       1944/45
M 80 Q 7h Pannen Hout Nee       1944/45
M 85 Q 6 Pannen Steen Ja       1944
M102 Q 7hPannenHoutNee  A  1945
N 01Q 7PannenHoutNee  A"Prof. Broekema Hoeve" 1944
N 51 Q 7hPannen   Nee48 Ha. A"De Hinkelinge" 1944
O 17Q 7hPannenSteenJa  A"De Boomhof"1945
O 30Q 7hRietSteenJa  A  1948
O 34Q 7h3PannenSteenJa 48 Ha. "Duurswold"1944
O 49Q 7h2PannenSteenJa 48 Ha.  1944
O 79Q 7hPannenSteenJa 48 Ha.  1944
O105Q 7hPannenSteenJa48 Ha. "Alfred Hoeve" 1944/45
P 18Q 7hPannen HoutNee48 Ha. "Krijnshove"1944
P 31 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha.   "Enadze" 1943
P 43 Q 7hPannenHoutNee  "Omtada Heerd" 1943/44
P 56S 6gPannenHoutJa   1943
P 94Q 7hPannenHout   "t Oldambt"  1943
Q 13Q 7hPannenSteenJa48 Ha.   ""De Kandelaar" 1944/45
Q 17Q 7hPannenHout    1944
Q 23Q 7hPannen Hout 48 Ha. "Ir. B. Prummelhoeve" 1944
Q 29Q 7hPannenHout 45 Ha.  1944
Q 47wS 6gPannen    Verbrand 1943
Q118S 6gPannenSteenJa      1943
Q123 S 6g Pannen Hout Ja 27,5 Ha. 1/6 Gem.   194x
R 06 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha. A   1943
R 12 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha. A   1943
R 21 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha. 4/6 Gem.   1943
R 41 S 6g Pannen Hout Ja 28 Ha. 4/6 Gem.   1943
R 43 Q 7hh Pannen Hout Nee 48 Ha.   "De 14 Blokken" 1944
R 76 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha.   "De Eerste" 1943
R 79 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha.     1943
S 05 Q 7h3 Pannen Betonplanken   51 Ha.   "Ir. Chr. van Steen Hoeve" 1955?
S 12 Q 7h Pannen Betonplanken   47 Ha.     1944
S 38 Q 6h Pannen Steen Ja 48 Ha.   "Dr. H.J. Lovink Hoeve" 1946
S 79 S 6g Pannen Hout Ja 24 Ha.     1943
S 99 S 6g Pannen Hout Ja 38,5 Ha. 1/6 Gem. "Koningin Wilhelmina Hoeve" 1943
T 02 Q 7h Pannen Hout Nee 48,5 Ha. A   1943
T 79 Q 7hl Pannen Hout Nee 45 Ha. A   1943
T 99 Q 7h Pannen Hout Nee 46,5 Ha. A "Kraggenhof" 1943
T102 Q 7h Pannen Hout Nee 48,5 Ha. 1/6 Gem.   1943
T106 Q 7h Pannen Hout Nee 48 Ha. A   1943
T112 Q 7h Pannen Hout Nee 54 Ha. A "Woltersheem" Monument. 1943

In de oorlogstijd kreeg de Directie toestemmeing van de Duitse autoriteiten om op c.a. 500 h.a. één boerderij te bouwen t.b.v. het in cultuur brengen van de landbouwgronden. Daarvoor werd gekozen voor de twee grootste schuur typen uit de Wieringermeer. Het waren de typen Q en S.
De S serie werd gebouwd als S6 wat betekend type S met 6 spantvakken, dit waren gschuren voor gemengde bedrijven. De Q serie werd gebouw als Q7 (op 2 stuks na Q6) Dit waren akkerbouwbedrijven. In totaal zijn er 62 van deze typen gebouwd allemaal in de oostelijke helft van de polder. Meestal staan deze aan het begin van een weg of vlak bij een kruising van een andere weg. Deze typen zijn allemaal uitgevoerd met een aangebouwde woning.

Bij de ontwikkeling van de betonschuren zijn deze ook gebruikt als cultuurbedrijf. Voor deze bedrijven werd aan het begin van een weg aan beide kanten van de weg een betonschuur gebouwd. Dan kwam er naast een van de schuren een arbeiders blok van twee huizen een voor de bedrijfsboer en een voor de opzichter.. Als dan later de weg werd uitgegevn aan pacht, kregen de nieuwe pachters wel een nieuwe woning bijgebouwd op het erf.

Cultuurbedrijven

In de Wieringermee is onderzoek gedaan naar Boerderijtypen en grootte van de schuren. Men berekende dat een akkerbouwer c.a. 130 m3 per h.a. produkt van zijn land zou halen, waarvan c.a. de helft z.a. aardappelen; uien; bieten niet in de schuur gingen. Dus ging men uit van 65m3 p/ha. Een veeboer had de helft minder omdat hij meer grasland had. Dus ging men uit van c.a. 30 m3 p/ha. voor hooi en wat graan. Er is toen een lijnenplan (soort rekenliniaal) ontwikkeld om de grootte van een schuur te bepalen. Akkerbouwer had een zo breed en kort mogelijk type en de veeboer een lan smal type omdat daar ook de veestal bijin moest.