Vertellingen

Kees Bolle Historisch Veteller
Kees Bolle heeft bewezen een boeiend verteller te zijn. Hij weet wel waar hij met zijn verhaal begint maar nooit waar hij uitkomt. Boeiend en interessant blijft het echter altijd. Hij komt niet met een wetenschappelijk verhaal maar verteld over de gewone dingen. Hij kan een half uur vertellen maar ook twee uur. En als u stop zegt houd hij gewoon op. Hij komt op locatie waar u maar wilt. Onderstaand een greep uit zijn onderwerpen, maar hij kan ook een verhaal houden waar hij van alles iets aanstipt of waar zijn verhaal hem brengt. Of waar de vragen uit zijn toehoorders hem heenbrengen.

 

Boerderijenbouw in de N.O.Polder:
Ontstaan en uitleg over v.n.l. Schokbeton schuren. 


N.O.Polder historie: 
Algemene historie van ontstaan tot heden. 


Toelatingsbeleid in de N.O.Polder: 
Het veelbesproken selectiebeleid. 


2000 jaar Droogmakerijhistorie: 
Van terpen naar moderne polders. c.a. 1000 jaar verdedigen en 1000 jaar landaanwinnen.


Begeleid U met uw gezelschap door de N.O.Polder 
Kan eventueel een uitgebreid dagprogramma voor u samenstellen.
 

 

gallery/kees