Een aantal Oostenrijkse woningen met Belgische barak zijn in eerste instantie bedrijven geweest met een 1/6 graslandverplichting. Toen deze in 1952 een betonschuur zouden krijgen bleek dat de grond daar wel meeviel of er was gediepploegd voor een betere structuur. Bovendien was het credo "Graan boven melk" in Mansholt's ijver om een goede voedselproductie in Europa op te zetten. een aantal van deze boeren werd gevraagd om hun veestapel op te geven. dan kregen ze een gewone Akkerbouwschuur. Zij die dit niet wensten konden hun 24 Ha.boerderij inleveren en kregen elders (o.a. Veneweg) een 30 Ha bedrijf terug. 
Toen de Minister in 1953 nog eiste dat er nog 34 Zeeuwse rampslachtoffers naar de Polder moesten, (Smeding wilde dit niet.) zijn een aantal van hun op deze boerderijen terecht gekomen. Misschien is zo ook te verklaren dat sommige mensen vertellen dat Zeeuwen hun door de Noorse regering geschonken huis niet in Zeeland maar in de Polder hebben laten opbouwen. 

Landingsbanen voor ruimtevaarders  bij Nagele?


door Kees Groothoff


Wie oude luchtfoto's van de Noordoostpolder bekijkt, bijvoorbeeld in het museum Nagele of in de ROBAS-atlas1, kan ten noorden van het dorp Nagele in het landschap kilometerslange strepen zien, die zich niets aantrekken van sloten, kavels of wegen. Hoe ouder de foto 's, hoe duidelijker de strepen! 
In Nasca (Peru) zijn vergelijkbare mysterieuze rechte lijnen -en ook figuren van gigantisch formaat- in de vlakte waar te nemen, waarvan de betekenis onbekend is. Er is verondersteld dat het hier gaat om landingsbanen en signalen voor "buitenaardlingen" (zie horecabaas-schrijver Erich von Daeniken), astrologische banden (Maria Reiche) of processiebanen (het laatste is het meest waarschijnlijk, zie archaeoloog Nigel Davies).
interessant, voor de archeologen in de toekomst......

 

En zouden er nu dergelijke landingsbanen in de NOP liggen? Gelukkig kwamen we met enige orale archeologie er achter, wat er aan de hand is.Toen het water van het IJsselmeer nog boven de toekomstige polder stond, werd door de directie van de Wieringermeer al een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de latere infrastructuren. Daartoe werden ook geulen gebaggerd op de plaatsen waar de beddingen voor de latere wegen zouden worden gestort. De baggerschepen trokken over de eindeloze watervlakte, hun sporen onder water achterlatend. Soms vele kilometers meer dan uiteindelijk in de polder als weg zou worden gerealiseerd. Zo zijn de kanalen voor de "verlengde Akkerstraat" wel 2400 meter, voor de "verlengde Vliegtuigweg" ca.1800 meter en voor de "verlengde J.Postweg" tot de Urkervaart ca 800 meter verder doorgetrokken dan nodig was. Na de drooglegging zijn deze overbodige geulen weer volgestort, waarbij van één, de "verlengde Vliegtuigweg", nog bij de vroegere agrariërs bekend is dat dat met huisvuil is geschied. Dat wordt echt interessant, voor de archeologen in de toekomst...... 

Op kavel T121 aan de Zwartemeerweg is eind 2003 het plafond in de Oostenrijkse woning vervangen. Bij het slopen van het oude plafond zag men op een balk met pollood geschreven:"Gebouwd door Pol. Gevangene 6-8-1948 Gelegerd in Kamp West "De Voorst" Na de oorlog is het werkkamp "Westvaart"op kavel F96 Noorderringweg kavel Tiesinga omgebouwd met afrastering en wachttoren(s) om voormalige N.S.B.ers te legeren, om te werk te worden gesteld bij de verdere ontginning en opbouw van de polder. Meestal in de ontginning maar sommigen van hen die een ander vak beheersten werden ook wel in de bouw ingezet. Bovengenoemde NSB er heeft dus in kamp Westvaart gelegen en door de week in kamp de Voorst.

Er is op enig moment een proef geweest in twee NSB kampen in in Nederland w.o. het kamp bij Bant "Westvaart", om de gevangenen meer vrijheid te geven. Zij moesten een verklaring tekenen dat zij de verkregen vrijheid niet zouden gebruiken om te vluchten. Daardoor zijn de bouwvakkers die liever in de bouw werkten ingezet om boerderijen te helpen bouwen. Later is deze proef opgeheven maar omdat er in de Polder nooit iemand is weggelopen, kregen deze hun vrijheid terug maar waren wel verplicht om hun nog resterende detentietijd in de polder met arbeid vol te maken. Er is mij verteld dat ergens in de nok (bovenverdieping) bij de Oostenrijkse woningen op een of meerdere balken stempel(s) staan met gegevens van de Oostenrijkse fabriek. Wie kan mij hierover meer vertellen? 

Enige gehoorde verhalen

Op kavel P56 Kamperzandweg staat een Cultuurboerderij S6 die al in 1943 is gebouwd en boven op een balk staat een potloodtekening van een Duits oorlogschip waarschijnlijk getekend door een onderduiker. 

gallery/afd21_4