gallery/krtlely

Zo maar wat KAARTEN

gallery/krt4nl
gallery/krt1648
gallery/krt1785
gallery/krtnop
gallery/krtkamp
gallery/nholl
gallery/nl-kaart-02

Vier kaarten van Nederland l.b. De Romeinse tijd zo iets na de jaartelling r.b. omstreeks 800 l.o. van 1560 en r.o van 1839 en va die tijd zijn we in Nederland stoomgemalen gaan gebruiken. en zo kwam ook de mogelijkheid om de haarlemmermeer in te polderen.

De rode lijn is de "West-Friese Omringdijk" een van de oudste dijken in Nederland. 1288-1300 126 km lange dijk wordt als groot waterstaatkundig werk uitgevoerd. En in de 17e eeuw na verval weer opgeknapt. Gedeelten van deze dijk zijn nog steeds aanwezig.

Dit is het "Plan Lely" zo hij het in oorsprong heeft ontworpen

Kaart uit de Bosatlas van 1948 kijk eens naar de N.O.P.  ?.

gallery/nhkop
gallery/polders

NEDERLAND VOOR 1600

Dit is een kaart van Nederland waar elk gebied dat is ingekleurd op een of andere manier de grond is bewerkt en of ingepolderd.

Zomaar een kaart van Nedrland uit 1785

Tot c.a. 1600 was Schagen de Noordelijkste havenplaats van Noord-Holland en in de 17e eeuw zijn de meeste Noord-Hollandse meren drooggemalen (Leeghwater) toen werden de molens namelijk veel moderner en beter o.a. draaibare kop zodat met iedere wind gemalen kon worden. Zoals uit bovenstaand kaartje blijkt is men omstreeks 1600 ook aangevangen met echte polders buitendijks aan te leggen, wat elders in Nederland ook al veel eerder plaatsvond. b.v. in 1467 werd er besloten om "De slikken ten oosten Duiveland ten Corenlande te bedijcken" het huidige Bruinisse dus. Aan de bovenkop van Noord-Holland lag een klein visserdorpje Nieuwe Diep, waar Napoleon in 1790 een marinehaven heeft laten aanleggen het huidige Den Helder. De Hondsbossche zeewering is de monding van het voormalige Zijpe en is waarschijnlijk in de oertijd  de monding van de Overijsselse Vecht geweest

Zomaar een N.O.P. kaart duidelijk is te zien Emmeloord als centrumplaats de tien dorpen daaromheen en van dorp naar dorp een ringweg. Behalve Rutten ligt niet aan een ringweg dit dorp was eerst gepland aan het eind van de Polenweg, die dan de Noorderringweg was geweest. Maar doordat er meer dorpen kwamen dan was voorzien is het zo gegaan.

gallery/plbe
gallery/plbu
gallery/pldigg
gallery/plkl
gallery/plst

In de laatste helft van de 19e eeuw zijn er door diverse mensen plannen uitgewerkt voor de drooglegging van de Zuiderzee. Maar geen van deze plannen hadden de grondigheid van het plan Lely. Deze had als waterstaatkundig ingenieur in opdracht van de Zuiderzeevereniging het hele Zuiderzeegebied bemonsterd. Hij kwam met een doordacht plan,  maar in eerste instantie vond men dit toch te gedurft. Bovendien wilde het ministerie van Oorlog geen afsluitdiijk,  want zij men als er oorlog komt hebben wij onze befaamde Hollandse Waterlinie en als er dan een afsluitdijk ligt komt de vijand met zijn paarden en kanonnen zo over de dijk onze achtertuin binnen. Ook wilde men dat de vaargeul naar Amsterdam minimaal 5 km. breed zou worden, omdat als de Marine ooit Amsterdam moest verdedigen, zij voldoende manoevreer ruimte moest hebben omdat de schepen toen nog moesten draaien om te kunnen kanonderen.