gallery/vlaky
gallery/tektype
gallery/tek1gen
gallery/tektypekl
gallery/boek0
gallery/boek1
gallery/stuvel

"Boerderijen in de Noordoostpolder"

Verschenen in het jaar van de Boerderij mei 2003 het standaard werk  geschreven door André Geurts. Bouwhistorie en vormgeving. 1942-1962. 

"Bouwen op Nieuwe Bodem"
door H.J.Stuvel 1967
Bouwgeschiedenis van de Wieringermeer tot Oostelijk Flevoland. 


"Architectuur en Stedenbouw in Flevoland"
Urk 1850-1940 en de Noordoostpolder 1942- 1962 Monumenten inventarisatie project D´Laine Camp en Mariëtte Kamphuis.

gallery/hooib
gallery/bijsch

Bovenstaande boeken bevatten een schat aan informatie over de Boerderijenbouw vanaf de Wieringermeer tot aan Oostelijk Flevoland. Met de nadruk op de specifieke boerderijbouw in de Noordoostpolder.